“ Volkert van der G. koopt een huis van 645.000 euro” koppen alle kranten deze week. De grootste vraag is hoe kan hij, met een uitkering, zo’n hoge hypotheek aanvragen. Volkert die, met de moord op Pim Fortuyn, met enkele schoten het volledig Nederlandse democratische kiesrecht om zeep heeft geholpen. Nimmer heeft één persoon, Pim Fortuyn, die aan een enorme zeggetocht bezig was met zijn Partij: Lijst Pim Fortuyn (LPF) het Nederlandse volk zo weten te bekoren. De LPF haalde, ondanks dat Pim Fortuyn er niet meer bij was, alsnog 24 zetels en vormden met CDA en VVD een coalitie. Binnen enkele maanden door interne perikelen in de LPF viel het kabinet al. In de daaropvolgende verkiezing in 2003 kreeg LPF nog 8 zetels echter regeringsdeelname zat er niet meer bij. Wie is deze Volkert, hoe verdiende hij zijn geld en koopt hij werkelijk een huis van 645.000 euro.

Voor de moord op Pim Fortuyn was hij werkzaam voor het Vereniging Milieu-Offensief (VMO). De vereniging die hij samen met Sjoerd van de Wouw oprichtte in 1992. Volkert was sinds 1994 Secretaris/Penningmeester. Volkert maakt volgens bronnen bij justitie onderdeel uit van een harde kern van vijf à zes “zeer gevaarlijke” radicale linkse activisten.

De inkomsten van de VMO bestonden uit gewonnen procedures bij de Raad van State, die per stuk rond de 645 gulden opleverden. VMO heeft ruim tweeduizend procedures gevoerd tegen gemeenten en boeren en er daarvan driekwart gewonnen. Verder kreeg de vereniging subsidie van overheden, de stichting Doen en de Nationale Postcodeloterij, De Nationale Postcodeloterij was goed voor 300.000 gulden. De VMO had op 6 mei 2002 ruim honderd betalende leden.

VMO streed met juridische middelen tegen gemeenten die gedogen dat bio-industriebedrijven zich niet houden aan de milieuwetgeving. Soms liet de vereniging zich ook afkopen. Zo heeft de gemeente Harderwijk, nota bene, voor honderdduizenden euro’s aan ammoniakrechten opgekocht opdat VMO een beroep tegen een vergunning zou intrekken.

Sommigen trekken de ,,nette werkwijze” van Milieu-Offensief in twijfel. De club kwam in opspraak omdat het ,,onorthodoxe” actiemethodes gebruikte. Zo staakte het procedures als een boer bereid was een som geld te geven, waarmee de vereniging elders ammoniakrechten opkocht. De pelsdierfokkerijen vermoedden bovendien dat de informatie uit de vergunningen, inclusief plattegronden van de bedrijven, die de vereniging opvroeg bij gemeenten, werd doorgespeeld aan actievoerders die pelsdieren `bevrijden’. Zo zijn er onder andere diverse schuren in de brand gestoken door activisten. En wat te denken van de vele boeren die hun bedrijf door de vele gevoerde procedures failliet zagen gaan en (helaas) zelfmoord pleegden.

De boeren waren dermate klaar met Volkert dat hij moest uitwijken naar Harderwijk nadat woedende boeren de ruiten van zijn huis in Wageningen hadden ingegooid en zijn auto op de kop hadden gezet.

In de tijd dat Volkert in de gevangenis zat zou hij zich als raadsman hebben voorgedaan. klaagschriften hebben opgesteld voor onder anderen een veroordeelde pedofiel en een kindermoordenaar. Of hij hier geld voor heeft gekregen is onbekend, wel dat hij in 2008 een rechtszaak tegen de Telegraaf won en daar 2500 euro voor ontving. De Telegraaf had een artikel geplaatst over de onopgeloste moord op milieuambtenaar Chris van der Werken in 1996. Volkert had een motief, (van der Werken en Volkert hadden het regelmatig flink aan de stok waarbij over en weer verwensingen vielen), Het gebruikte wapen was niet in Nederland verkrijgbaar, het wapen had een zware terugslag waardoor twee keer achter elkaar schieten moeilijk was en ook de munitie werd niet in Nederland gebruikt. Hetzelfde als bij Pim Fortuyn. Het gebruikte moordwapen bij Pim bleek na sporenonderzoek niet hetzelfde wapen te zijn. De politie gaat er overigens van uit dat de moord op van der Werken nooit opgelost zal worden.

Volkert is inmiddels vrij en krijgt een bijstandsuitkering van 900 euro omdat hij een zelfstandig huishouden voert. Hij woont ‘zelfstandig’ in Apeldoorn om te zorgen dat hij zijn uitkering houdt. Zou hij bij zijn vriendin in Harderwijk intrekken waar hij de helft van de tijd is en waar hij een kind bij heeft, moet zij voor hem zorgen en wordt de uitkering van Volkert ingetrokken. De reclassering in Apeldoorn vindt het te veel  moeite om een integratieproject met Volkert te starten omdat hij heeft aangegeven te willen emigreren en dan zou het traject halverwege afgebroken worden. Zonde van de tijd voor Volkert en de betreffende ambtenaren. De reclassering en het UWV kunnen Volkert niet verplichten om te werken of hem te straffen door zijn uitkering te korten. Volkert zegt daar zelf over ‘wat willen ze doen, mij in de gevangenis gooien?’

Een tweede punt wat voor Volkert van belang is om niet te gaan werken is dat hij nu op kosten van de staat aan het procederen is. Het procederen heeft hem in de tijd van VMO geen windeieren gelegd.

Hoeveel geld er over gebleven is van VMO en waar het geld eventueel heen is gegaan, er zijn geen jaarcijfers meer voorhanden en ik ga ervan uit dat de administraties, welke maar zeven jaar bewaard hoeven te worden, inmiddels allemaal vernietigd zijn. Of er nog gelden over waren uit die tijd is onbekend. Volkert en van der Wouw gaven zichzelf in die tijd een salaris van 1800 gulden.

Of Volkert een uitkering genoot in de gevangenis is niet bekend. Wat we wel weten is dat uit een UWV-onderzoek van 2019 is gebleken dat een kwart van een groep van 2.200 gedetineerden, 550 in totaal, in de cel nog een uitkering genoot. Veroordeelden zijn verplicht om aan het UWV te melden dat ze in de gevangenis zitten. Niet iedereen doet dat echter en bij het UWV is het nog steeds een rommeltje.

Het zou dus kunnen zijn dat Volkert geld van het VMO heeft, dat hij een uitkering had en daar een huis van gaat kopen. Maar het lijkt mij persoonlijk heel vreemd dat iemand die altijd op de staat heeft gesteund, nu opeens als een ‘brave huisvader’ een huis van 645.000 euro op zich neemt en een baan gaat zoeken. De hypotheek zal toch opgehoest moeten worden.

Dan zit hij in een huis waar hij niet zo 123 kan verdwijnen als mensen achter hem aankomen. (Tijdens de rechtszaak tegen de Telegraaf zaten er diverse Pim Fortuyn aanhangers op de publieke tribune met shirtjes aan met daarop een foto van Volkert en een pistool.) Nu hoeft hij maar naar de burgemeester wat te roepen en er wordt voor hem een nieuwe woning geregeld. De man die altijd onzichtbaar functioneerde zou nu opeens openlijk in beeld verschijnen. Ditzelfde heeft hij al eerder gedaan om onder het mediaverbod uit te komen. Toen heeft hij naar eigen zeggen expres een foto van zichzelf laten plaatsen in de Telegraaf.

Ik ga ervan uit dat het wederom zand in de ogen van de media strooien is. Het treiteren van de familie van Pim Fortuyn, het treiteren van de Nederlandse bevolking die zien hoe slecht (of goed hoe u wilt) het geregeld is in Nederland. Als u het mij vraagt zit Volkert voor nu prima in Apeldoorn en kan doen wat hij altijd zo graag heeft gedaan en waar hij goed in is, leven op andermans kosten, procederen en mensen het bloed onder de nagels vandaan halen.

Ik wens u een fijne week

Jim

Categorieën: Jim Op Maandag