Deze week is er veel te doen geweest over de Nashville- Verklaring. De Nashville-verklaring is een vertaling van het Nashville Statement, waarin staat hoe christenen moeten omgaan met het geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seks. Dat document werd in 2017 gepresenteerd in de Amerikaanse stad Nashville Deze week is de Nederlandse vertaling uitgekomen en theologen, geestelijken en zelfs de politiek kent voor en tegenstanders

De Nashville-verklaring is gebaseerd op een aantal Bijbelse teksten. Een goed christen leeft volgens het motto: wat in de Bijbel staat is waar en de mens heeft het te gehoorzamen. De verklaring bevat 14 artikelen en bestaat uit een bevestiging en een ontkenning. Ik neem u mee met enkele artikelen.

Artikel 1:
‘’God heeft het huwelijk bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw”, “WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie.”

Aan het huwelijk zoals wij het kennen is niets bijbels, het is pas in de middeleeuwen ontstaan. De reden hiervoor was zodat mannen niet meer dan 1 vrouw hadden en de inperking van geslachtsziektes die in die tijd welig tierden. Ook werd er getrouwd om bezit zoals grond en erfenissen binnen de familie te houden. Niet echt romantisch dus! De Kerk heeft later hier allerlei regeltjes rondom seksualiteit aan verbonden en geroepen dat het huwelijk God beslissing is. Een ieder die roept dat Adam en Eva het voorbeeld van een bijbels modelhuwelijk is, is zeker Abraham met zijn meerdere vrouwen vergeten. En niet alleen Abraham maar vele goed Bijbelse mannen hadden meerdere vrouwen. Het huwelijk bijbels? In een latere JOM kom ik hier op terug.

Artikel 7
“WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.”

Specifiek worden homoseksuele en transgenders genoemd. In de bijbel word gesproken over mannen die bij mannen liggen en tegennatuurlijke dingen doen. Laat de natuur nu vol zitten met homoseksueel gedrag. Onderzoekers hebben bij 1500 soorten vogels en zoogdieren homoseksueel gedrag waargenomen Bij Pinguïns is 1 op 5 koppels een homostel. Bij olifanten is het zo moeilijk om te paren, dat mannetjes van te voren wel met elkaar moeten oefenen. Homofilie tegennatuurlijk? Dan is het hele dierenrijk van padje af.

Kan het nog erger?

Artikel 8
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.

WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

Seksuele aantrekkingskracht, er wordt nu niet over een seksuele daad gesproken maar over aantrekkingskracht. Je mag dus wel op iemand van het zelfde geslacht vallen maar er geen seks mee hebben, het is niet Gods oorspronkelijke bedoeling geweest maar in de huidige schepping is het geen probleem. Opmerkelijk dat er nu opeens over mensen wordt gesproken en niet over mannen of vrouwen. Dat een dominee dus op kleine jongetjes valt is geen enkel probleem. En als je daar dan seks mee hebt is er artikel 12 er nog.

Artikel 12
“WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.”

De genade van God in Christus is voldoende om alle seksuele zonden te vergeven. Zolang je het pad van de heer maar blijft bewandelen maakt het allemaal niet uit wat je met kleine jongetjes gedaan hebt of gaat doen. De Nashville verklaring in het kort: God houd van oud praktiserende pedo’s maar niet van homo’s.

Ik weet wel met wie van de twee ik liever een biertje drink en dat is niet de dominee.

Ik wens u een fijne week,

Jim

Categorieën: Religie