Mensen denken vaak dat ik zwaar rechts georiënteerd ben omdat ik regelmatig over het linkse bolwerk schrijf. Ik ben noch links, noch rechts.

Ik ben tegen de manier waarop links zijn indoctrinatie uitvoert op u, mij en onze kinderen. Het linkse politieke gesteggel wat het onmogelijk maakt dat wij ooit een rechtse politiek zullen krijgen. De formateur voor Noord Holland de heer Hans Smits meldt in zijn brief aan de provinciale staten dat hij tot de slotsom is gekomen dat ondanks dat Forum voor Democratie de grootste partij is, de kans dat er een coalitie gevormd kan worden met Forum voor Democratie heel klein is.  Verder onderzoek door een informateur of formateur naar een meerderheidscollege met Forum voor Democratie heeft volgens hem geen zin. Het benoemen van twee informateurs door groen links en VVD biedt volgens hem ‘een reële kans op succes’.

Als de politiek het dan toch al zo voor elkaar heeft dat rechts nooit aan de macht zal komen. Waarom stemmen wij dan elke vier jaar. Want laten we eerlijk zijn. Dat Nederland enorm achter loopt in zijn ontwikkeling is niet anders dan door de achterlijke manier van politiek bedrijven. Het in de achterkamers verdelen van baantjes bij de multinationals tot aan de lokale raad waar slecht geschoolde raadsleden met de grootste mond de visie bepalen betreffende uw en mijn woongenot.

Daar waar we altijd zo afgeven dat Nederland een Democratisch land is, blijkt de laatste jaren wel dat we meer en meer communistische trekjes krijgen. Nimmer zal de politiek toegeven dat Nederland Communistisch aan het worden is,  zodat u denkt dat u het voor het zeggen hebt.

China is een Communistisch land, dat betekent dat er maar één politieke partij is die bepaalt wat er in het land gebeurt, genaamd de communistische partij. De inwoners hebben niet veel te vertellen. Wat de regering wil, dat gebeurt ook al is een groot deel van de Chinezen daartegen. Als er een nieuwe regering wordt gekozen komen er ruim 2300 afgevaardigden van de communistische partij bij elkaar zij kiezen uit deze groep 300 mensen die het centraal comité vormen. Het centraal Comité kiest zeven mensen die China zullen regeren waaronder ook de president.

Doordat er slechts 1 partij is die een duidelijke meer jaren planning heeft groeit de economie in China als kool. In Nederland daarentegen wordt er elke vier jaar een nieuwe regering gekozen. Het eerste jaar van de regering is men bezig zich in te leren in de nieuwe baan en een meer jaren plan te schijven, het tweede en derde jaar kan er worden geregeerd en het vierde jaar is men alweer druk bezig zieltjes te winnen voor de aankomende verkiezingen. Effectief regeert men maar twee jaar. Doe daar bovenop de politieke meningsverschillen tussen de verschillende partijen en het slaapverwekkende Nederlandse debat stelsel is compleet.

Nu kunt u zeggen, maar altijd beter dan het communistische waar de inwoners niets te vertellen hebben. Deze JOM begon met ondanks dat Forum voor Democratie de grootste partij is, komen zij niet in de coalitie. Hoezo wordt er naar u en mij geluisterd? Men doet maar waar men zin in heeft. Referendums waar u denkt een stem in te hebben? Zodra blijkt dat de getelde cijfers wel heel erg in politiek voordeel zijn en er op basis van Wet Openbaarheid (WOB) gevraagd wordt naar de stembriefjes zijn deze meestal verdwenen. En wat te denken van de linkse staatstelevisie de NPO. Alles om u te indoctrineren met het linkse gedachtengoed. Nog meer links? Jazeker, wat te denken van Een open brief waarin wetenschappers, docenten en onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten zich tegen Thierry Baudet keren. Juist waar je zou verwachten dat scholen leerlingen een vrije keuze geven, wordt ook hier het linkse gedachtengoed door de jonge strotjes heen gedrukt. Want waar ging het om, Forum voor Democratie wil een meldpunt oprichten om linkse indoctrinatie in het onderwijs te melden.

De huidige leraren en leraressen zijn de generatie van 1960 die na jaren van zuipen, naaien en blowen, allemaal dachten dat ze Jezus waren. Zij gingen het onderwijs in om toch wat centjes te hebben en lekker vaak vakantie te kunnen vieren. Een van de eerste dingen die deze onderwijzers in het onderwijssysteem veranderden, was Gewoon Nederlands, Het ordinaire rijtjes dreunen, werkwoorden vervoegen en zinsontleden werd ingeruild voor Tekstverklaren & Begrijpend Lezen. Uiteraard gingen die teksten altijd over het milieu, mensenrechten en kindertjes in Afrika, De laatste schoolboeken gaan over het kapot vissen van de zee en het nog meer plaatsen van windmolens. De vissers die geen werk meer hebben moeten maar windmolenaars worden zodat we geen vuile energie meer gebruiken. Dat het allemaal veel geld kost is geen issue alles voor het milieu.

In zijn overwinningstoespraak gebruikte Theirry Baudet het woord Boreaal. Het was Marcia Luyten presentatrice van het NPO-programma Buitenhof die de wereld in twitterde dat Theirry Baudet een 21e eeuwse Nazi is. Zij wist het woord Boreaal te koppelen aan Jozef Mengele die in Auswitsch medische experimenten uitvoerde, vaak met dodelijke afloop en gevangenen selecteerde voor de gaskamer. Mengele zou de bijnaam ‘Borealisches Wunderkind’ hebben. Als conclusie twitterde ze dan ook “Jozesph Mengele = Nazi. Daardoor Theirry Baudet = ook een nazi. Klaar!” Helaas niet, al snel bleek de bijnaam van Joseph Mengele helemaal niet te kloppen en pas enkele dagen voor de tweet bij Wikipedia door een onbekend persoon te zijn toegevoegd. Klink klare onzin dus van het linkse NPO bolwerk.

Al een leraar dan roept ‘Volkert waar ben je’ als reactie op de verkiezingsuitslag, is het niet raar dat een 21 jarige gehersenspoelde studente tijdens een demonstratie roept ‘als je Thierry dood wilt schieten, roep dan paf’. Later verklaard ze dat Thierry Baudet niet doodgeschoten hoeft te worden zij mag voor de rechter uitleggen wat ze dan wel bedoelde. 

Ik geloof niet in Links of Rechts, Nederland is zo communistisch als wat, waar uw en mijn stem er niet toe doet. Ondanks dat blijf ik rechts stemmen in de hoop dat op een dag ik ongelijk zal hebben en Nederland toch een democratie blijkt te zijn.

Ik wens u een fijne week

Jim

Categorieën: Politiek