Grapperhaus doneert twee keer de coronaboete aan het rode kruis, hoe gul.
Rode kruis is een Anbi, dus schenkingen hebben belastingvoordeel.

Maar als ik even snel tel op de foto op het bordes zie ik minstens 35 personen hutje mutje op de foto, staan dat is 30 * 390 euro = 13.650 euro. En dan geeft Grapperhaus een gulle gift van 780 euro. Ja toch echt twee keer de boete van Corona. Verteld dat eens zonder blikken en blozen aan die vier personen die een gebakje aan het eten waren op anderhalve meter buiten in een park. Maar er mochten er maar drie zijn en zij waren met z’n vieren. 1560 euro voor 1 persoon te veel. En vier keer een strafblad.

Grapperhaus staat met meer dan 35 personen op kleine afstand. De gelegenheid waar de bruiloft was blijft niet verschoond. Ook zij verdienen een boete van 4000 euro zoals elk restaurant of café als bezoekers te dicht op elkaar staan. Dit maakt een totaal van 17.650 euro. En minister Grapperhaus maakt zich ervan af met een schenking van 780 euro en zegt excuus, excuus, excuus, Geen van de gasten hoeft zich te melden voor een strafblad. Geen van de gasten gaat voor een Coronatest, niemand gaat in quarantaine. Het staat werkelijk tot in geen enkele verhouding met wat ons, het volk wordt opgelegd.

Over die gelegenheid gesproken dat was het Gemeentehuis Bloemendaal. Nu kom ik regelmatig in gemeentehuizen en weet ik dat het merendeel van de medewerkers thuis werken. Men houdt zich daar echt wel aan de regels. Het verbaasd me dan ook dat dit zomaar kon gebeuren.

In een 20 minuten durende persconferentie werd Minister Rutte het vuur aan de schenen gelegd. Het kwam erop neer dat Minister Grapperhaus niets te verwijten valt. Hij heeft excuses aangeboden en het ging in een moment. Anderhalve meter werd gerespecteerd, alleen de stelletjes zaten bij elkaar. En je gaat een bruiloft niet afzeggen omdat je geen foto kan maken. Nou ja, ik ken heel veel stelletjes die wel hun bruiloft hebben afgezegd. En die hadden best wel 780 euro aan het rode kruis willen doneren als zij net als Grapperhaus konden doen en laten wat zij wilden en toch geen boete kregen opgelegd.

Maar blijft het daarbij, nee, de daaropvolgende receptie vond plaats in een restaurant in Bloemendaal. Nogmaals een boete dus van 17.650 euro, maakt een totaal van 35.300 euro aan boetes. Had ik die gulle gift van 780 euro al benoemd? Het restaurant ga ik niet bij naam noemen. Zij hebben het al zwaar genoeg in Corona. Wat me wel irriteert is dat ik al 8 maanden niet bij mijn vader langs ga, en Minister Grapperhaus heerlijk zijn schoonmoeder aan het knuffelen is.

Maar kan het nog gekker, jazeker, heel toevallig woon ik in de streek Kennemerland waar ook Bloemendaal onder valt. En laat ik nu weten dat er voor heel Kennemerland een noodverordening geldt. Dus ook voor de gemeente Bloemendaal en dus ook voor het gemeentehuis Bloemendaal. En laat daar nou de bruiloft van Grapperhaus ook onder vallen.  En wat komen we tegen in de noodverordening :

”Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden een samenkomst in een gebouw, voertuig of vaartuig, niet zijnde een woning, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de aanwezigen te placeren (placeren het toewijzen van een stoel)

Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder: 
a. maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, 
c. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden; 
d. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2, tweede lid, niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden; en ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen daarvan gebruik maken.”

Einde citaat

Het is niet een excuses, excuses, excuses ongelukje, ja het is niet te doen dat we 1,5 meter houden, dat lukt ook in een café niet. Nee wat er is gebeurt is VERBODEN, het is niet alleen een Coronaregel overtreden, Het is een noodverordening welke met voeten wordt getreden. Niet alleen Grapperhaus gaat hier de fout in, ook de fotograaf, het organisatiebureau, de gemeente Bloemendaal, de burgemeester van Bloemendaal, de ambtenaar van de burgerlijke stand staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en Minister President Rutte, die in een 20 minuten durende speech het allemaal goed praat. Maar ook zijn kersverse vrouw Elsevier’-journalist Elisabeth Wytzes, zou toch beter moeten weten. De noodverordening zegt duidelijk ten ALLEN TIJDE 1.5 meter afstand houden. Dit is niet in een café even vlak achter iemand langs lopen naar het toilet. Dit is het doelbewust overtreden van een noodverordening! En dat met excuses en een schijntje afkopen.

En dat niet één keer, maar twee keer een noodverordening bewust overtreden!

Ik heb het in mijn vorige column al geschreven, ik ben klaar met dat hele Corona, wat nu nog heerst is een zomers griepje, niets geen Corona, er zijn geen ziekenhuisopnames er zijn (bijna) geen doden meer, China heeft geen beperkingen meer, 33 besmettingen op 1,4 biljoen inwoners, geen anderhalve meter niets. En hier… Hier worden belastingcenten gestopt in farmaceutische bedrijven die gelinkt zijn aan Ministers om dure vaccins te ontwikkelen. Het is één grote poppenkast met clown Rutte, Clown Grappenhaus en Clown de Jonge in de hoofdrol, die gezamenlijk een dikke middelvinger opsteken naar ons, het volk en schijt hebben aan de regels die zij bepalen.

Vanmiddag Woensdag 2 september is een kamerdebat, het kan maar 1 ding betekenen het opstappen van Grapperhaus en wat mij betreft Minister President Rutte, die alles goed praat, ook.

Categorieën: CoronaPolitiek