Afgelopen week berichte Omroep Flevoland dat Zwemvereniging Flevostar in Almere geen subsidie meer krijgt van de gemeente. De vereniging verzorgt begeleid zwemmen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De zwemvereniging is in 1984 opgericht en heeft sindsdien jaarlijks subsidie. In 2013 heeft de politiek besloten dat de jaarlijkse subsidie van 25.000 euro in vijf jaar afgebouwd zal gaan worden naar nul euro.

Normaal zou het artikel aan mij voorbij zijn gegaan maar de redactie Van Omroep Flevoland kon het niet laten om te laten zien hoe creatief sarcastisch zij kunnen zijn. Boven het artikel pronkte de kop: ‘Zwemvereniging Flevostar staat het water aan de lippen.’ Kon het nog slechter? Jawel, in de eerste alinea ‘Zwemvereniging Flevostar in Almere heeft moeite het hoofd boven water te houden.’

Waar bij mij de schoen wringt is dat Omroep Flevoland jarenlang van subsidies heeft bestaan en nog steeds bestaat. Omroep Flevoland is gevestigd in een 2.2 miljoen kostend protserig pand aan de weg als u richting vliegveld Lelystad rijdt. In de balans staat het pand bij eigen vermogen. Het pand is afbetaald en zij hebben hier geen vaste lasten meer van. Daarnaast ontvangt Omroep Flevoland een jaarlijkse subsidie van 8 miljoen! Wat u en de leden van Zwemvereniging Flevostar en ik via belastinggeld betalen.

In 2017 werd de subsidiepot van Omroep Flevoland gekort met een dikke miljoen. Ondanks dat Omroep Flevoland flink heeft gesneden (onder andere minder banen). Moest bestuurder Allard Berends in de jaarcijfers concluderen dat er in 2017 een ‘klein tekort’ was van € 84.339 negatief resultaat. Dat ‘kleine tekort’ daar kan een zwemvereniging in Almere 3,5 jaar mee vooruit.

Kijkend naar de afgelopen jaren, kan omroep Flevoland beter eerst de balk uit eigen ogen weg halen voor ze het strootje bij een ander weg willen halen.
Was er in 2013 een positief resultaat van 37.623 euro
is dat in 2014 een negatief resultaat van 23.884 euro
2015 wederom negatief 239.280 euro
2016 negatief 491 euro
2017 weer negatief op 84.339 euro
Deze resultaten worden allemaal opgevangen uit de algemene reserve welke in 2017 nog 2,7 miljoen bedraagt. Omroep Flevoland kan nog wel even vooruit met de algemene reserve die ze hebben opgebouwd. Het is wel duidelijk dat Omroep Flevoland zelf de broek niet omhoog kan houden,

Omroep Flevoland heeft inmiddels het gewraakte artikel aangepast. Via google kunt u het nog terugvinden, en anders kan ik het u toesturen.
In de loop der jaren heb ik veel kansloze projecten gezien, maar ook veel goedbedoelde gesubsidieerde projecten zien stranden.

Mijn voorstel is dan ook om op gesubsidieerde projecten een subsidiecoach te zetten. Eén of twee keer per jaar meld de instelling zich bij de subsidiecoach. De subsidieontvanger is wettelijk al verplicht een administratie bij te houden, (art 4:69 A van het Wetboek) en geeft inzage wat er met de gelden gebeurt. Samen kan worden gekeken hoe eventueel de subsidie afgebouwd kan worden of wat te doen als de subsidie wordt stopgezet. De subsidiecoach kan de politiek informeren en zijn goedkeuring geven aan gesubsidieerde projecten. Want helaas wordt er ook regelmatig misbruik gebruik van subsidies en is er geen enkele controle waar de belastingcentjes heen gaan.

Ik zie het te vaak gebeuren met burgerinitiatieven. De ideeën zijn goed, de uitvoering gaat goed, maar financieel gaat het vaak fout. Helaas stranden hierdoor vaak goedbedoelde initiatieven na enkele jaren. Zoals zwemvereniging Flevostar. Het zou omroep Flevoland sieren een kleine financiële bijdrage te leveren uit de algemene reserve.

Ik wens u een fijne Week.

Jim